Allmänt
    Natur- och vandringsleder i Älvsbackabygden
   


Kartor till vandringsleder

Hur hittar man till Älvsbacka?

Fiska i Älvsbacka?

Djur och Natur i Älvsbackabygden

Mer information om Natur- och kulturstigen (OBS! en stor fil ca 7,1 MB i pdf-format)

Mer information om Pinoleden (OBS! en stor fil ca 7,8 MB i pdf-format)

Mer information om Butorpsleden (OBS! en stor fil ca 6,7 MB i pdf-format)

Kontaktinformation:
Cecilia Skoglund tel 0705275290 eller epost:
styrelsen@alvsbacka.se

 Natur- och kulturstigen
är en rundslinga längs älven och genom bruksområdet.
Stigens tema kretsar kring främst natur och de lämningar som finns från Älvsbacka bruks tid.
Man startar lämpligen sin vandring från Fyrbo där parkering finns. Vid sjön Gräsmångens strand står man i ett gränsland. I norr tecknar sig blånande berg klädda av barrskogar med karaktär av Norrland.Vänder man sig åt motsatt håll ser man lövskogar som för tankarna långt mot söder.Strax intill Fyrbo, på andra sidan älven ser du en 8-kantig byggnad, en grillstuga, öppen för alla och en lämplig samlingsplats inför eller efter en vandring i området.
Natur-och kulturstigen följer Östanåsån i knappt 2 km ovanpå de gamla överväxta slagghögarna. Ån, eller snarare älven, är för det mesta ivrigt småforsande, ibland tyst och stilla. Naturen är rik längs älven med hela 16 olika lövträdslag. Död ved finns i olika former och bidrar också till en rik fauna och flora.
En vandring längs naturstigen är en upplevelse vid alla årstider, en vinterdag med strömstare, en vårdag bland vitsippor över fotknölarna, en sommarkväll med öringvak, en höstdag då lövträden klär sig i olika färger.
Östanås har en intressant kulturhistoria. Här låg en gång ett av Värmlands största bruk. Bruket med tillhörande verksamheter har satt många spår i form av murar, fundament, slagghögar etc. Längs älven sågades även timmer, maldes säd, togs lera för tegel m.m Stigen går även genom själva bruksområdet där herrgården låg. En del av de pittoreska husen finns kvar och ger tillsammnas med de gamla lövträden i engelska parken en stark kulturhistorisk
känsla.
 

Östanåsån på våren

     

utsikt pinoleden

  Pinoleden
är en rundslinga på höjden väster om Östanås.
Ett genomgående tema längs leden är olika kulturlämningar efter människor som bodde här intill järnbruket de senaste 200-300 åren: gamla torp, backstuga, fångstgropar, tjärdal m.m Leden går i skogsmark, i barr- och lövskog och på några ställen är utsikten mycket hänförande.
Vid Nedre Granhult bodde smältsmeden Olle Grankvist i slutet av 1800-talet. Han var förmodligen ganska välbeställd för han byggde upp huset på en terrass. Andra var fattigare och bodde i torp, backstugor och jordkulor med namn som Sanningen och Lögnen.
Några arkeologer var nyfikna på dem som bodde på Pinoberget, År 2000 började de gräva ut och kartlägga livet där på 1800-talet. Dessa utgrävningar och historiska källor visar att Pinoberget var befolkat under en relativt kort period främst i slutet av 1800-talet. Här bodde traditionella torpare, smeder och backstugusittare. Sannolikt var många av dem mångkunniga och fick därför göra jobb på såväl bruket som åt bönderna på vilkas mark torpen låg.
Längs Pinoleden finns även en del information om natur och miljö. Bland annat passeras ett lövskogsområde på StoraEnsos mark, där gran huggs ut och lövträdgynnas. Död ved i form av högkapade lövträd har skapats i stor mängd för att gynna insekter och fåglar som annars har svårt att överleva i våra städade
skogar.
     

Butorpsleden
är en vandringsled ”över höjda” som skiljer byarna Butorp och Östanås. Leden är tillkommen genom ett samarbete mellan de olika byalagen i Butorp och Östanås, där Älvan ansvarar för delen upp till Häståstjärn och Butorp från Häståstjärn och västerut till Butorp. Informationen längs leden är ännu sparsam, men kommer efter hand att utvecklas och då med skogen som dominerande tema.
Efter gemensam gång med Pinoleden lämnar Butorpsleden denna vid torpet Bråten. Efter en brant stigning längs en mycket fin och välbevarad hästbasväg är man uppe på berget och närmar sig Häståstjärn. Likt ett svart öga omkransad av krumma tallar och gungande fly ligger den där, Häståstjärn vars sotsvarta vatten lär sakna fisk men som är ett hem för Värmlands landskapsfågel Smålommen.
Vid tjärnens östra kant ligger ett mycket fint vindskydd med tillhörande eldstad. Här träffas de båda byalagen då och då. Vill man njuta av naturlig tystnad är ett besök här att rekommendera.
En älg, en tjäder, en sländas spröda vingar - här står du i centrum på naturens villkor.
En vandring längs Butorpsleden kan starta på flera ställen. Lämpligt är att starta antingen vid Fyrbo eller vid Björnvålsfallet. Med lite tur kanske kaféerna vid Fyrbo och i Butorp har öppet. Butorpleden kan också med fördel ridas, bortsett från några blöta partier där speciell sträckning för ritt markeras.

 

Sommarkväll vid Häståstjärn

     

 


Klicka på kartorna för att få större, högupplösta bilder. Tips, spara ner bilderna på er hårddisk och öppna dem därifrån. Bilderna öppnas i ett eget fönster

 

 

       

Copyright © 2017 Älvsbacka

kontakta: webansvarig