Konst i Älvsbacka
Hybrida AIR är ett internationellt konstprojekt där ett antal konstnärer arbetat dels online, dels fysiskt på plats i Älvsbacka under sommaren! Mer info hittas här: https://hybrida.space/

Ekoby i Älvsbacka?!
Vi har fått landsbygdsutvecklingsstöd av Karlstad kommun för att göra en förstudie avseende en framtida ekoby i Älvsbacka. Låter spännande, eller hur! Mer information hittas här


Swisha till byalaget: 123 185 83 56OBS! Kontakta hakan.nilsson@alvsbacka.se om ni inte har lösenordet till medlemssidorna!

Hur hanterar byalaget dina personuppgifter?
Hur funkar det med cookies(kakor) på webbplatsen?


Kontaktinformation:
Cecilia Skoglund tel 0705275290 eller epost
styrelsen@alvsbacka.se

Vill du bli medlem i Älvan, byalaget i Älvsbacka?

Vi söker alltid nytt material att publicera på Älvsbackas hemsida. Har du något förslag? eposta byalaget


Har du använt Google? Ser inte alla sidor? Klicka här!

Skyddade medlemssidor?!
Byalaget har skyddade sidor på sin webbplats som kräver inloggning. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta. På de skyddade sidorna finns material som är till enbart för betalande medlemmar, men framförallt att byalaget eftersträvar att följa gällande personuppgiftslagstiftning. Sedan 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning, vilket är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. Ursprunget är EU:s stadgar om grundläggande rättigheter för dess medborgare. Allt som kan identifiera en levande person: namn, bilder, ljud eller videoinspelningar, t.o.m. fastighetsbeteckningar och IP-adresser, räknas som personuppgifter. Hur uppgifterna presenteras eller hålls samlande är numera irrelevant– alla uppgifter ska skyddas i enlighet med lagen. Två grundläggande principer är uppgiftsminimering och att begränsa spridning i relation till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Den rättsliga grunden för att byalaget ska kunna hantera personuppgifter bygger i huvudsak på den registrerades samtycke. Ett samtycke som kan återkallas närhelst den registrerade så vill. Det finns prejudicerande rättsfall där mindre organisationer publicerat personuppgifter, alltför publikt och utan rättslig grund. Detta har medfört konsekvenser för de som är rättsligt ansvariga för organisationen. På byalagets skyddade sidor finns protokoll, anteckningar och Älvanbladet. Medlemmar som uttalar sig på årsmöten, medlemsmöten och kanske därmed hamnar i dessa olika underlag måste kunna göra det i förvissningen att vi försöker skydda deras personuppgifter i enlighet med lagen. Det är en demokratisk rättighet.
Integritetsskyddsmyndigheten(IMY) är den myndighet som utövar tillsyn inom området och tilldelar sanktioner när så behövs. Se gärna exempel: https://www.imy.se/nyheter/sanktionsavgift-pa-35-miljoner-mot-trygg-hansa/ Inom byalaget är vår styrelse rättsligt ansvariga för vår verksamhet.
Det får ses som en mycket liten eftergift att vi har skyddade sidor för vissa uppgifter. I synnerhet som användarnamn och lösenord till de skyddade sidorna publiceras i samtliga Älvanblad. Om man vill läsa mer finns sedan 2018 följande information på vår hemsida: https://www.alvsbacka.se/dataskydd.html Om jag inte får något annat besked av byalagets styrelse så kommer visst material som publiceras på byalagets hemsida fortsatt finnas bakom skyddade sidor. Mvh Håkan Nilsson

Magasinet?!

Vi har fått ett erbjudande att överta magasinet vid Södra Halla/parkeringsplatsen. Vi diskuterade förutsättningar, kostnader, målbild m.m. vid vårt medlemsmöte 23 juli.
Slutgiltigt beslut kommer att tas vid ett extra årsmöte söndagen 10 september kl 15 i sockenstugan. Missa inte det! Tänk på att enbart medlemmar i byalaget har rösträtt! Du har väl inte missat att betala medlemsavgiften för 2023?
Här hittar ni: förslag till målbild, ekonomiskt åtagande och mötesanteckningar från medlemsmötet


Byalaget
 


Badlandet!
Visst är det en fin strand vi har vid Östra Örten?
Byalaget Älvan sköter om stranden på Karlstad kommuns uppdrag. Det är inte så mycket jobb, men det är bra om vi är flera som delar på uppdraget. Här hittar du en kalender där du kan anmäla dig. Hör av dig till Bo Levin för mer detaljer.  Tack för hjälpen!
B
yalaget
 

Ur Permans pärmar

Valsverket Elvsbacka bruk ungefär 1890...
klicka på bilden för mer information om personerna
på bilden


Vandringstips i Älvsbacka!

Karlstads kommun har gjort ett fantastiskt jobb med att renovera våra vackra och omväxlande vandringsleder i Älvsbacka. 

Garanterat unika natur- och kulturupplevelser!

Läs mer här!

.

Snabbfakta om Älvsbacka

Älvsbacka ligger knappa 5 mil norr om Karlstad mellan sjöarna Gräsmången och Östra Örten. Längs det vattendrag som förbinder de bägge sjöarna ligger byn Östanås. Här anlades 1642 ett järnbruk med tillhörande herrgård som senare blev en träffpunkt för dåtidens svenska societet. 1894 gick bruket i konkurs.

Sedan dess har området med tillhörande byggnader varit skola för vanartiga gossar, verkstadsskola, turistanläggning, flyktingförläggning m.m. Trots att den gamla herrgården och dess flyglar är nedbrunna finns än idag en kulturhistorisk atmosfär i området som stärks av kvarvarande gamla brukshus, ruiner och de gamla träden i den engelska parken.

Älvsbacka har en rik och varierad natur. Här möts olika naturtyper och klimatzoner. Möt tjäder och mård i norrlandsskogen, blåsippsblå mattor och visslande järpar i rika kalkrika granskogar, lyssna till smålommens vildmarksljud från någon av alla tjärnar och förundras av vackra och rara fjärilar på blommande skogsängar.

Älvsbacka är idag ett ”inneställe för utemänniskor”. Vill du vandra själv eller i grupp, rasta eller sova vid något av våra vindskydd, fika, laga mat i grillstugan, fiska, åka skridskor, skidor, bada, paddla kanot, lära om natur och kultur, sommarfika på Älvans kafé, bada vedeldad bastu ja då är Älvsbacka och Östanåsområdet den givna utflykten för dig, dina vänner, din skolklass, ditt företag.

utsikt över Gräsmången Fotograf: Håkan Nilsson

 kontakta: webbansvarig

Om personuppgiftsbehandling och cookies(kakor) Copyright © 2023 Älvsbacka

 

 

 
 
 
 
 
Bokningslista bastu
 
Hitta hit!
 
Snabbfakta Älvsbacka
 
Solkartan, funkar huset för solpaneler?
 

Alvsbacka Webbmail 

 

 
Rädda bina!