Protokoll & skrivelser ifrån Byalaget Älvan


Protokollen är i pdf-format och öppnas som egen sida. OBS! för att kunna titta på protokollen måste man vara medlem i Byalaget Älvan och fått inloggningsuppgifter för skyddade sidor. Kontakta webbansvarig om ni saknar detta

Värmlandstrafik om utökning busstrafiken, linje 300

Karlstad kommun om vandringslederna

Historien bakom Fyrbo bygdegård

Övriga skrivelser


 

 

 
Styrelsemöten:
  2019     2018     2017     2016
Protokoll 2019-01-13   Protokoll 2018-01-21   Protokoll 2017-01-11   Protokoll 2016-01-02
Protokoll 2019-02-17   Protokoll 2018-02-26   Protokoll 2017-02-08   Protokoll 2016-02-06
Protokoll 2019-03-20   Protokoll 2018-03-16   Protokoll 2017-03-05   Protokoll 2016-02-27
Protokoll 2019-04-24   Protokoll 2018-04-02   Protokoll 2017-03-26   Protokoll 2016-04-09
Protokoll 2019-05-27   Protokoll 2018-05-01   Protokoll 2017-04-25   Protokoll 2016-05-02
Protokoll 2019-06-19   Protokoll 2018-05-28   Protokoll 2017-05-23   Protokoll 2016-05-29
Protokoll 2019-07-15   Protokoll 2018-06-24   Protokoll 2017-06-20   Protokoll 2016-06-22
      Protokoll 2018-07-29   Protokoll 2017-07-16   Protokoll 2016-07-20
      Protokoll 2018-08-29   Protokoll 2017-08-15   Protokoll 2016-08-22
      Protokoll 2018-11-25   Protokoll 2017-09-10   Protokoll 2016-09-19
            Protokoll 2017-11-26   Protokoll 2016-10-18
                  Protokoll 2016-11-13
                  Protokoll 2016-12-12
                     
  2015     2014     2013     2012
Protokoll 2015-01-10   Protokoll 2014-01-12   Protokoll 2013-02-03   Protokoll 2012-11-04
Protokoll 2015-01-26   Protokoll 2014-02-09   Protokoll 2013-01-06   Protokoll 2012-09-04
Protokoll 2015-02-28   Protokoll 2014-03-09         Protokoll 2012-07-25
Protokoll 2015-03-30   Protokoll 2014-04-13         Protokoll 2012-06-18
Protokoll 2015-05-25   Protokoll 2014-05-02         Protokoll 2012-05-03
Protokoll 2015-07-27   Protokoll 2014-05-18         Protokoll 2012-03-18
Protokoll 2015-08-31   Protokoll 2014-06-08         Protokoll 2012-03-14
Protokoll 2015-09-29   Protokoll 2014-07-03         Protokoll 2012-02-15
      Protokoll 2014-07-30         Protokoll 2012-01-18
Protokoll 2015-11-28   Protokoll 2014-08-24            
      Protokoll 2014-09-17            
      Protokoll 2014-10-04            
      Protokoll 2014-11-02            
      Protokoll 2014-11-22            
                     
  2011     2010     2009     2008
Protokoll 2011-11-09   Protokoll 2010-12-02   Protokoll 2009-11-14   Protokoll 2008-12-08
Protokoll 2011-10-03   Protokoll 2010-10-24   Protokoll 2009-08-17   Protokoll 2008-11-12
Protokoll 2011-09-05   Protokoll 2010-09-28   Protokoll 2009-05-27   Protokoll 2008-10-29
Protokoll 2011-06-08   Protokoll 2010-08-26   Protokoll 2009-04-23   Protokoll 2008-09-29
Protokoll 2011-05-11   Protokoll 2010-06-29   Protokoll 2009-04-01   Protokoll 2008-08-27
Protokoll 2011-04-14   Protokoll 2010-05-24   Protokoll 2009-03-22   Protokoll 2008-07-08
Protokoll 2011-02-20   Protokoll 2010-04-26   Protokoll 2009-01-07   Protokoll 2008-06-17
Protokoll 2011-01-26   Protokoll 2010-03-21         Protokoll 2008-05-06
      Protokoll 2010-03-08         Protokoll 2008-04-08
      Protokoll 2010-02-08         Protokoll 2008-03-16
      Protokoll 2010-01-13         Protokoll 2008-03-04
                  Protokoll 2008-02-05
                  Protokoll 2008-01-10
                     
  2007     2006     2005     2004
Protokoll 2007-12-04   Protokoll 2006-12-05   Protokoll 2005-11-01   Protokoll 2004-12-05
Protokoll 2007-11-07   Protokoll 2006-11-07   Protokoll 2005-10-04   Protokoll 2004-11-07
Protokoll 2007-10-02   Protokoll 2006-09-05   Protokoll 2005-09-04   Protokoll 2004-10-10
Protokoll 2007-09-09   Protokoll 2006-08-06   Protokoll 2005-08-07   Protokoll 2004-09-15
Protokoll 2007-08-02   Protokoll 2006-07-04   Protokoll 2005-06-05   Protokoll 2004-08-01
Protokoll 2007-06-07   Protokoll 2006-06-13   Protokoll 2005-05-30   Protokoll 2004-06-02
Protokoll 2007-05-03   Protokoll 2006-05-03   Protokoll 2005-05-11   Protokoll 2004-05-02
Protokoll 2007-04-12   Protokoll 2006-04-09   Protokoll 2005-04-03   Protokoll 2004-04-04
Protokoll 2007-03-07   Protokoll 2006-03-07   Protokoll 2005-03-06   Protokoll 2004-03-07
Protokoll 2007-02-06   Protokoll 2006-01-29   Protokoll 2005-02-20   Protokoll 2004-01-28
Protokoll 2007-01-09         Protokoll 2005-02-06      
            Protokoll 2005-01-03      
                     
  2003                  
Protokoll 2003-11-11                  
Protokoll 2003-09-02                  
       
         
        Årsmöten & Medlemsmöte etc:
         
Årsmötesprotokoll 2019-03-02
Dagordning årsmöte 2019-03-02
Bilaga §2 röstlängd årsmöte 2019-03-02
Bilaga §3 verksamhetsberättelse 2018 årsmöte 2019-03-02
Bilaga §4 ekonomisk redovisning 2018 årsmöte 2019-03-02
Bilaga §5 revisionsberättelse 2018 årsmöte 2019-03-02
Bilaga §6:1 verksamhetsplan 2019 årsmöte 2019-03-02
Bilaga §6:2 budget 2019 årsmöte 2019-03-02
   
   
Protokoll medlemsmöte maj 2018
   
Årsmötesprotokoll 2018-03-17
Dagordning årsmöte 2018-03-17
Bilaga §3 röstlängd årsmöte 2018-03-17
Bilaga §5 verksamhetsberättelse 2017 årsmöte 2018-03-17
Bilaga §6 ekonomisk redovisning 2017 årsmöte 2018-03-17
Bilaga §7 revisionsberättelse 2017 årsmöte 2018-03-17
Bilaga §10:1 verksamhetsplan 2018 årsmöte 2018-03-17
Bilaga §10:1 budget 2018 årsmöte 2018-03-17
   
   
Årsmötesprotokoll inkl verksamhetsberättelse och bilagor 5 mars 2016
   
Protokoll medlemsmöte 31 maj 2015
   
Årsmötesprotokoll 2015-02-14
Dagordning årsmöte 2015-02-14
Valberedning årsmöte 2015-02-14
Bilaga §3 röstlängd årsmöte 2015-02-14
Bilaga §5 verksamhetsberättelse 2014 årsmöte 2015-02-14
Bilaga §6 ekonomisk redovisning 2014 årsmöte 2015-02-14
Bilaga §7 revisionsberättelse 2014 årsmöte 2015-02-14
Bilaga §10:1 verksamhetsplan 2015 årsmöte 2015-02-14
Bilaga §14 motion styrelsesammansättning 2015-02-14
Kallelse inkl stadgeändringsförslag årsmöte 2015
   
Protokoll extra årsmöte 8 november 2014
Protokoll medlemsmöte 14 sept 2014
         
Årsmötesprotokoll 2012     Verksamhetsberättelse för Byalaget Älvan 2012(ej korr)
  Årsmötesprotokoll 2011     Verksamhetsberättelse för Byalaget Älvan 2011 
        Verksamhetsberättelse för Byalaget Älvan 2010
Årsmötesprotokoll 2010            
Protokoll medlemsmöte 23 maj 2010
Protokoll medlemsmöte 21 nov 2010
Årsmötesprotokoll 2009     Verksamhetsberättelse för Byalaget Älvan 2008
Protokoll medlemsmöte 22 nov 2009            
Årsmötesprotokoll 2008           Bilagor ifrån årsmöte 2008      
Verksamhetsberättelse för Byalaget Älvan 2007
Protokoll medlemsmöte 9 okt 2007
Årsmötesprotokoll 18 mars 2007
Protokoll medlemsmöte 25 jan 2007
Protokoll medlemsmöte 28 okt 2006
Årsmötesprotokoll 26 februari 2006
Protokoll 2005-02-20
Kallelse till årsmöte 20 februari 2005
Protokoll 2004-02-29
         
       
         
  Skrivelser, Yttrande & etc    
Karlstad kommun om vandringslederna
Värmlandstrafik om utökning busstrafiken, linje 300
Byalagets synpunkter på LIS-planen 2014
20140918, Till Karlstad kommun, Byalaget uttalande från offentligt möte om Älvsbackatraktens framtid
Ulla Forsgren och Martin Edmans synpunkter på LIS-planen 2014
Skrivelse till stöd för biblioteket 2009
Byalagets yttrande över "Översiktsplan 2005 för Karlstad"
Skrivelse till Karlstad kommun angående Fyrbo 2004-03-21
 Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland 6 november 2006
Slutrapport på ett projekt i Byalaget Älvan
 
         
         
         
         

 

kontakta: webbansvarig

Om personuppgiftbehandling och cookies(kakor) Copyright © 2019 Älvsbacka