Den 25 maj 2018 började EU:s dataskydds-förordning att gälla, det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU.

I samband med det upphörde Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället infördes det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen.

I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas. Dataskydds-lagen och dataskydds-förordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrande-frihetsgrundlagen

Dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Dataskyddslagen

Kontaktinformation Byalaget Älvan:

Cecilia Skoglund tel 0705275290 eller epost
styrelsen@alvsbacka.se

Vill du bli medlem i Älvan, byalaget i Älvsbacka?

 

Behandling av personuppgifter

Byalaget Älvan behandlar personuppgifter på denna webbplats, på vår Facebook-sida och vid medlemsadministration. Byalaget är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar.

Behandlingen av personuppgifter bygger på samtycke. Dvs. du som registreras i någon form, i text, på bild eller i en film måste samtycka till publiceringen. Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, begära att uppgifterna rättas eller raderas. Byalaget kommer att begära in ditt samtycke när vi samlar in personuppgiften. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ändamålet med bylaget. Syftet med behandlingarna är:

Administrera medlemsskap i Byalaget Älvan
Informera om och dokumentera kring våra aktiviteter
Kunna anmäla sig till arrangemang och aktiviteter
Prenumeration på nyhetsbrev
Dokumentation i Älvanbladet

Vänd dig till byalagets ordförande om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan även vända dig till ordföranden med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.

Kakor eller cookies

En kaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. byalaget sparar ingen personlig information via kakor. Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Byalaget Älvans webbplats använder cookies via Google Analytics för webbanalys. Dvs. se vilka webbsidor som besöks, hur länge man stannar, från vilka länder besökarna kommer m.m.

Om du inte själv stänger av användningen av kakor i din webbläsare, så ger du samtycke till hanteringen genom att använda webbplatsen.

Välkommen! önskar byalaget

 

utsikt över Gräsmången Fotograf: Håkan Nilsson

Snabbfakta om Älvsbacka

Älvsbacka ligger knappa 5 mil norr om Karlstad mellan sjöarna Gräsmången och Östra Örten. Längs det vattendrag som förbinder de bägge sjöarna ligger byn Östanås. Här anlades 1642 ett järnbruk med tillhörande herrgård som senare blev en träffpunkt för dåtidens svenska societet. 1894 gick bruket i konkurs.

Sedan dess har området med tillhörande byggnader varit skola för vanartiga gossar, verkstadsskola, turistanläggning, flyktingförläggning m.m. Trots att den gamla herrgården och dess flyglar är nedbrunna finns än idag en kulturhistorisk atmosfär i området som stärks av kvarvarande gamla brukshus, ruiner och de gamla träden i den engelska parken.

Älvsbacka har en rik och varierad natur. Här möts olika naturtyper och klimatzoner. Möt tjäder och mård i norrlandsskogen, blåsippsblå mattor och visslande järpar i rika kalkrika granskogar, lyssna till smålommens vildmarksljud från någon av alla tjärnar och förundras av vackra och rara fjärilar på blommande skogsängar.

Älvsbacka är idag ett ”inneställe för utemänniskor”. Vill du vandra själv eller i grupp, rasta eller sova vid något av våra vindskydd, fika, laga mat i grillstugan, fiska, åka skridskor, skidor, bada, paddla kanot, lära om natur och kultur, sommarfika på Älvans kafé, bada vedeldad bastu ja då är Älvsbacka och Östanåsområdet den givna utflykten för dig, dina vänner, din skolklass, ditt företag.

kontakta: webbansvarig

Copyright © 2018 Älvsbacka